Brakpan

Contact Details

Contact Number: 011 740 1771

Call us

Physical Address

32 Essex St

Dalview

Brakpan

Click here for directions

3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36_XL

Classes or ‘lessons’ for grade 4 to 12 learners. Our Master Maths Brakpan centre provides extra maths help using trained tutors for mathematics teaching and tutoring. Wiskunde ekstra klasse is volledig tweetalig.

In ons sentrum is dit vir ons belangrik om die hoogste standaard van individuele onderrig en ondersteuning aan elke leerder te bied. Dus kan hy/sy met selfvertroue en volgehoue deursettingsvermoë die wiskundige vaardighede bemeester, en sodoende kan deel in ons liefde vir wiskunde.

Now also offering Master Science: physical science tuition for grades 10 to 12! Click here to visit our Master Science page.

Centre Team

Mathilda Gouws

Master Maths Brakpan offers tuition in English and Afrikaans.
“Wiskunde is vir die meeste mense “moeilik” en “net vir slimmes” . Daarom is dit vir my lekker as kinders wat moedeloos was, met ‘n glimlag kan sê: “Ek verstaan”. Met harde werk en deursettingsvermoë kan wiskunde bemeester word.”

Loraine Meiring

Mathematics lessons are tutor assisted.
“Ek probeer om die leerders se houding teenoor wiskunde te verander van “Ek kan nie” na “Ek kan”. Dit is vir my belangrik dat hulle, hulle vrees vir wiskunde moet verander in ‘n liefde vir die vak.”

Estelle Botha

Individual Mathematics tuition.
Admin Manager

Our Students

Grade 12

mmbrakpan1
“Maths is about understanding, application and practice. Master Maths gives us the platform for all 3 principles. It makes maths enjoyable.”

Grade 11

Mathematics lessons in Brakpan.
“Wiskunde maak vir my meer sin vandat ek by Master Maths ingeskryf is. Nou doen ek Wiskunde met ‘n smile!”

Grade 12

Our Mathematics tutors are ready to assist learners.
“Master Maths het gehelp dat ek nou wiskunde verstaan. Ek kan nou wiskunde doen sonder om te stres. Dankie Master Maths!”

Grade 8

We offer help with learning Mathematics.
“My wiskunde punte het verbeter vandat ek by Master Maths ingeskryf is. Ek het lief geword vir wiskunde!”

Grade 12

Our tutors help our learners understand Mathematics.
“Master Maths has not only improved my maths marks but has taught me to always adapt a positive attitude towards difficult problems.”