Daar is geen kitsoplossing vir die voorbereiding vir die Graad 12-eksamens nie. Ons sentrums maak reeds in Januarie oop, leerders behoort dus so vroeg as moontlik in die jaar by ’n Master Maths aan te sluit. Dit sal die leerder help om ’n voorsprong in die jaar te kry. Wat die program vir eksamenhersiening behels, gee ons sentrums voorkeur aan leerders wat reeds vir ekstraklasse ingeskryf is. Die aanvraag na hierdie werkswinkels, wat gewoonlik in die vakansie gehou word, is groot en nuwe kliënte kan slegs in ag geneem word indien daar plek in die sentrum beskikbaar is. Kontak asseblief die betrokke sentrums vir meer inligting en bespreek jou plek. Die kontakbesonderhede vir die sentrums is op die webtuiste, onder “Find a Centre”, beskikbaar. Neem asseblief kennis dat nie al ons sentrums vakansie-werkswinkels aanbied nie.

Die voorbereiding vir die eindeksamenkursus word in twee dele gedeel, naamlik:

Matriek-wiskunde Hersieningsprogram

Master Maths bied aan Matriek hersienning sessies.

Master Maths bied die afgelope 38 jaar eind-eksamenkursusse aan. Tydens hierdie sessies werk die leerders deur hersieningsmodules wat die Graad 12- en 11-kurrikulums opsom. Hierdie is deel van die kritiese proses om leerders vir die eksterne eindeksamen voor te berei. Die verskillende komponente stel die tutors in staat om die leerders by te staan en hulle vordering deurlopend te evalueer om seker te maak hulle hou tred met die hersieningswerk. Na die voltooiing van ons program vir hersieningkonsolidasie, is leerders meer bekend met die tipe vrae wat hulle in die eksamen kan verwag.

Hulle is ook meer in staat om te identifiseer wat hulle gevra word om te doen. Ons volg ’n program wat volgens elke individuele leerder se behoeftes saamgestel word. Leerders behoort voorbereid wees om beide graad 11- én graad 12-inhoud te skryf.

Hersieningsprogram Skyf-sessies

Master Maths bied aan Matriek hersienning sessies.

Hierdie sessies gee die leerders die geleentheid om deur modules en werksopdragte te werk wat hulle kennis en vaardighede toets om eksamen-tipe vrae te beantwoord. Die vaardighede en kennis van die leerder word geëvalueer en terugvoer op sy of haar bekwaamheid in elke afdeling word gegee.

Eksamenvraestelle word in ’n eksamen-tipe omgewing geskryf. Hierdie word aangebied as deel van die voorbereiding vir die eksamens in die middel van die jaar asook die NSS-eksamens aan die einde van die jaar. Een van die doelwitte van hierdie proses is om leerders te help om hulle tydsbestuurvaardighede te verbeter. ’n Ander doelwit is om leerders aan verskillende tipe eksamenvrae bloot te stel sodat hulle sielkundig vir hulle vraestelle voorbereid is. Antwoordstelle word gemerk en remediërende terugvoer word gegee sodat die leerders uit die oefening kan leer. Sessies met eksamenvraestelle word aan leerders toegewys – hierdie hang van elkeen se individuele eksamenrooster af. Leerders sal voorbereid wees om vrae van Graad 11- en 12-werk te beantwoord.